Начало

Относно проекта

Участници

По проекта работят студенти от Факултета по икономически и социални науки в ПУ "Паисий Хилендарски" от направления 3.3. Политически науки, 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика. Проект "Политически и икономически измерения на избирателните системи в страните от Европейския съюз" с идентификатор СП19-ФИСН-06 е финансиран от фонд "Научни изследвания" към ПУ "Паисий Хилендарски".

Защо е важен?

Възможността на гражданите да участват във формирането на управленски органи е основа на демократичните политически системи. Процедурите, по които се случва това обаче могат да произведат диаметрално противоположни резултати. Избирателната система пряко или косвено влияе, както върху чисто политически измерения от фукционирането на държавата, така и върху редица икономически аспекти.

Какво целим?

Целта на изследването в настоящия проект е да се установи влиянието на избирателната система върху функционирането на държавите в политическо и икономическо отношение. Тъй като България е част от Европейския съюз, за обект на изследване сме избрали страните, които са членки на ЕС към настоящия момент. Предмет на изследване са общите характеристики на политическата система на държавите от ЕС.

Нашата организация

ПУ "Паисий Хилендарски"

Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" е най-голямото висше училище в Южна България. Основан е през 1961 година като Висш педагогически институт по природо-математически науки. Обявен е за Университет през 1972 година. Днес Пловдивският университет „Паисий Хилендарски" напълно оправдава и защитава името си на Университет, обучавайки студенти в повече от 260 специалности по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки.

ФИСН

Факултетът по икономически и социални науки (ФИСН) е основан през 1994 г. Във Факултета се разработват проекти по актуални и значими икономически, управленски и социални проблеми. По различни европейски програми е осигурен обмен на студенти с Белгия, Холандия, Германия, Франция, Гърция: с университетите Гент (Белгия), Лил и Страсбург (Франция), Зефтенберг (Германия), Солун и Серес (Гърция), Брюкселски свободен университет, със Софийски университет и Нов български университет.

Подготовка и активна работа

Свържете се с нас в секция

Може да ни откриете и във