Научен форум във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Posted Leave a comment

      На 22 и 23 ноември 2019 г. заедно със студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ дискутирахме устойчивото развитие през призмата на политическите изследвания. Нашият проект беше представен с четири доклада, а именно:– Антония Петкова „Роля на избирателната система за осигуряване на националната сигурност: по примера на Испания“– Габриела Танева „Политическа […]

Участие в научна конференция в УНСС, София, 13 ноември 2019 г.

Posted Leave a comment

   Първите изследвания на конкретни избирателни системи бяха представени на научен форум в УНСС, гр. София на 13 ноември 2019 г. Годишната научна конференция „Интереси, ценности, легитимност: международни, европейски и национални измерения“ е организирана от катедри „Международни отношения“ и „Политология“. Трима колеги от катедрата бяха включени с доклади в програмата, а именно: – Габриела Танева „Особености […]

Европейски съюз, демокрация и отношение на българите към тях

Posted Leave a comment

    В рамките на настоящия проект д-р Даниела Пастармаджиева изследва динамиката на нагласите в България по отношение на Европейския съюз (ЕС) и демокрацията. Началото на демократичния преход в страната се характеризира с висока степен на ентусиазъм.      Подобна тенденция се наблюдава и при приемането на страната в ЕС. Очакванията за бързо развитие в […]

Най-слабо развитите държави и тяхната избирателна система

Posted Leave a comment

       ООН дефинира най-слабо развитите държави като страни, които се характеризират с ниски доходи на населението и, които страдат от структурни проблеми, възпрепятстващи устойчивото развитие. През 2018 г. тези държави са 47, като почти половината от тях използват мажоритарна избирателна система.         Дали обаче това дава основание да заключим, че има […]