Финалният отчет на проекта получи максимална оценка от двама анонимни рецензенти

Posted Leave a comment

Проект „Политически и икономически измерения на избирателните системи в страните от Европейския съюз“ е оценен с най-висока оценка от двама анонимни рецензенти. Финалният отчет на проекта (научен и финансов) получи максималният брой точки. Наред с това книгата, публикувана в рамките на проекта вече е включена в референтния списък на НАЦИД.