Публикувана статия на Антония Господинова в списание Eastern Academic Journal

Posted

          През месец септември 2020 г. в научното списание Eastern Academic Journal беше публикувана статията на Антония Господинова. Темата разглежда връзката между стабилността на правителствата, които избирателната система на Португалия произвежда и как рефлектира върху определени политики, касаещи бизнеса. С пълния текст на статията може да се запознаете от ТУК.

20 септември 2020 г.