Участие в организирането и провеждането на научен форум „Иновации и конкурентоспособност“

Posted

         Екипът на проект СП19-ФИСН-006 беше съорганизатор на научен форум „Иновации и конкурентоспособност“, който се проведе на 22-23 октомври в ПУ „Паисий Хилендарски“.

В организационните дейности се включиха активно:

  1. Антония Петкова и Габриела Танева регистрираха участниците, присъстващи на място на 23 октомври 2020;
  2. Габриела Танева и Нелита Мирончова модерираха научна секция „Политическа среда и национална сигурност“ на 22 октомври 2020;
  3. Нелита Мирончова регистрира участниците, които се включиха онлайн в кръглата маса на 23 октомври 2020 г.
  4. Теодора Цонева беше водеща на Първата национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени „Иновации и конкурентоспособност“, 22 октомври 2020 г.

Съставът на организационния комитет, както и всички подробности, свързани с реализирането на научния форум и участието на нашите колеги е видимо ТУК.