Научен форум във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Posted Leave a comment

      На 22 и 23 ноември 2019 г. заедно със студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ дискутирахме устойчивото развитие през призмата на политическите изследвания. Нашият проект беше представен с четири доклада, а именно:– Антония Петкова „Роля на избирателната система за осигуряване на националната сигурност: по примера на Испания“– Габриела Танева „Политическа […]

Участие в научна конференция в УНСС, София, 13 ноември 2019 г.

Posted Leave a comment

   Първите изследвания на конкретни избирателни системи бяха представени на научен форум в УНСС, гр. София на 13 ноември 2019 г. Годишната научна конференция „Интереси, ценности, легитимност: международни, европейски и национални измерения“ е организирана от катедри „Международни отношения“ и „Политология“. Трима колеги от катедрата бяха включени с доклади в програмата, а именно: – Габриела Танева „Особености […]

Европейски съюз, демокрация и отношение на българите към тях

Posted Leave a comment

    В рамките на настоящия проект д-р Даниела Пастармаджиева изследва динамиката на нагласите в България по отношение на Европейския съюз (ЕС) и демокрацията. Началото на демократичния преход в страната се характеризира с висока степен на ентусиазъм.      Подобна тенденция се наблюдава и при приемането на страната в ЕС. Очакванията за бързо развитие в […]

Най-слабо развитите държави и тяхната избирателна система

Posted Leave a comment

       ООН дефинира най-слабо развитите държави като страни, които се характеризират с ниски доходи на населението и, които страдат от структурни проблеми, възпрепятстващи устойчивото развитие. През 2018 г. тези държави са 47, като почти половината от тях използват мажоритарна избирателна система.         Дали обаче това дава основание да заключим, че има […]

Започваме с литературен обзор

Posted Leave a comment

Придобитите по време на обучителните семинари знания и умения започнахме да прилагаме на практика. Всеки от нас направи свое проучване на литературните източници, релевантни за проекта и натрупахме значителен обем от изследвания, върху които да стъпим. Наред с това приложихме на практика придобитите умения да презентираме, като всеки от нас представи своя работен процес и […]

Развиваме умения да презентираме

Posted Leave a comment

След като сме намерили необходите източници и сме подготвили нашата научна статия идва времето на покажем резултатите от изследването си. Твърде често научната продукция се презентира на специални научни конференции и затова начининът на представяне е съществена част от нашата работа. Благодарение на доц. Мина Ангелова научихме някои тайни на успешното презентиране.  10 юни 2019 […]

Източници на информация и цитиране

Posted Leave a comment

Когато правим научно изследване трябва внимателно да подбираме източниците, които използваме. Не можем да се позоваваме на всяка информация, която открием, защото има опасност да стигнем до неправилни изводи. Поради тази причина вторият обучителен семинар по проетка беше насочен към това какви източници можем да използваме. Наред с посоченото, когато се позоваваме на определен източник […]

Какво е научна статия?

Posted Leave a comment

В настоящия проект ние се стремим да реализираме научно изследване, което след това да представим в подходящ вид. Именно затова на първата ни среща по проекта д-р Пастармаджиева ни обясни какво представлява научната статия, какви са нейните елементи, а също така ни предостави и примери. Предстои да приложим наученото на практика.  8 май 2019