Контакти

Къде да ни намерите?

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (Ректорат)

гр. Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24

E-mail: euelectoralsystems@gmail.com