Започваме с литературен обзор

Posted Leave a comment

Придобитите по време на обучителните семинари знания и умения започнахме да прилагаме на практика. Всеки от нас направи свое проучване на литературните източници, релевантни за проекта и натрупахме значителен обем от изследвания, върху които да стъпим. Наред с това приложихме на практика придобитите умения да презентираме, като всеки от нас представи своя работен процес и […]