Развиваме умения да презентираме

Posted Leave a comment

След като сме намерили необходите източници и сме подготвили нашата научна статия идва времето на покажем резултатите от изследването си. Твърде често научната продукция се презентира на специални научни конференции и затова начининът на представяне е съществена част от нашата работа. Благодарение на доц. Мина Ангелова научихме някои тайни на успешното презентиране.  10 юни 2019 […]