Източници на информация и цитиране

Posted Leave a comment

Когато правим научно изследване трябва внимателно да подбираме източниците, които използваме. Не можем да се позоваваме на всяка информация, която открием, защото има опасност да стигнем до неправилни изводи. Поради тази причина вторият обучителен семинар по проетка беше насочен към това какви източници можем да използваме. Наред с посоченото, когато се позоваваме на определен източник […]

Какво е научна статия?

Posted Leave a comment

В настоящия проект ние се стремим да реализираме научно изследване, което след това да представим в подходящ вид. Именно затова на първата ни среща по проекта д-р Пастармаджиева ни обясни какво представлява научната статия, какви са нейните елементи, а също така ни предостави и примери. Предстои да приложим наученото на практика.  8 май 2019